USUWANIE BLIZN I BLIZNOWCÓW

Przerostowe blizny pooperacyjne i bliznowce stanowią duży problem estetyczny, który na szczęście można już zdecydowanie zmniejszyć. Im wcześniej po ich powstaniu zaczniemy leczenie, tym pewniejszy będzie efekt terapii.

Znakomitym narzędziem do leczenia blizn są: