search

Regulamin realizacji

1. Zakup Zaproszenia Upominkowego dokonuje się poprzez opłatę równowartości zaproszenia w recepcji lub dokonanie przelewu na wskazane konto.

2. Zaproszenie Upominkowe można zakupić na dowolną kwotę lub usługę.

3. Zaproszenie Upominkowe może być zrealizowane w Salonie oraz Medispa Instytutu YONELLE.

4. Czas realizacji Zaproszenia Upominkowego wynosi 3 miesiące i  liczony jest od daty wystawienia podanej na Zaproszeniu.

5. Przy dokonywaniu rezerwacji zabiegu należy poinformować, że formą płatności będzie Zaproszenie Upominkowe o numerze …………….. , który znajduje się z tyłu Zaproszenia.

6. Warunkiem realizacji Zaproszenia Upominkowego jest okazanie go i pozostawienie w recepcji przed wykonanym zabiegiem.

7. Zaproszenie Upominkowe imienne może być wykorzystane również  przez okaziciela.

8. Zaproszenie Upominkowe może być realizowane częściowo, aż do wyczerpania kwoty, na którą zostało wystawione.

9. Jeżeli wartość realizowanej usługi lub zakupu jest mniejsza niż wartość Zaproszenia, różnica nie zostaje wydana.

10. Jeżeli wartość realizowanej usługi lub zakupu przekracza wartość Zaproszenia, jego okaziciel zobowiązany jest do dopłaty różnicy.

11. Zaproszenie Upominkowe w ramach kwoty na jaką zostało zakupione, może być wymienione na inne usługi.

12. Zaproszenie Upominkowe w ramach kwoty na jaką zostało zakupione, może być wymienione na dostępne w Instytucie YONELLE kosmetyki detaliczne.

13. Zaproszenie Upominkowe nie może być wymienione na gotówkę.

14. Zakupione Upominkowe nie podlega zwrotowi.

15. W przypadku utraty (zagubienia, kradzieży etc.) Zaproszenia Upominkowego, Instytut YONELLE nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

16. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią zakupu Zaproszenia Upominkowego i na życzenie jest udostępniany w recepcji do zapoznania i akceptacji warunków zakupu.