• Iza Szymańska

  • Małgorzata Milewska – kierownik działu

  • Danuta Jasińska

  • Ewa Cicińska

  • Magdalena Kowalczyk-Kamińska