• Małgorzata Milewska – kierownik działu

  • Magdalena Kowalczyk-Kamińska

  • Danuta Jasińska

  • Iza Szymańska